ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CULTURAL AND DIGITAL TOURISM

Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022
Συμμετοχή στη διοργάνωση του 9th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism

Τhe hybrid 9th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT) is to be held in Syros Island, Greece, in September 1st – 3rd, 2022, with the theme “Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World””. The aim of this conference is to promote constructive, critical and interdisciplinary conversations on the challenges emerging in tourism from the digital transformation of the industry by bringing together researchers, communities, industry and government stakeholders.