Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CULTURAL AND DIGITAL TOURISM

Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022

Τhe hybrid 9th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT) is to be held in Syros Island, Greece, in September 1st – 3rd, 2022, with the theme “Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World””. The aim of this conference is to promote constructive, critical and...

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο που διοργανώνει η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Θρησκευτική Εκπαίδευση και...